Brașov: REACȚIE Primăria despre cele 20 de blocuri propuse a se construi în Șchei, la poalele Tâmpei

(Last Updated On: November 13, 2017)

Primăria Brașov a reacționat luni după ce un scandal a izbucnit în Șchei la aflarea veștii că 20 de blocuri vor fi construite la poalele Tâmpei. Din cele exprimate de Primărie reiese că nu a respins din prima cererea de construire de blocuri într-o zonă declarată rezervație naturală și la marginea unui cartier istoric. Mai mult le-a emis constructorilor certificat de Urbanism cu actele necesare pentru aprobare. De ce nu le-a respins de la început cererea? Cineva care dorește să construiască 20 de blocuri în Piața Sfatului primește certificat de Urbanism sau este refuzat din start?

Comunicat primăria Brașov:

– „În legătură cu anunțul de „Consultare asupra propunerilor preliminare PUZ locuințe colective strada Petofi SAndor nr 43-45“, având ca inițiatori Sapphire Towers SRL, Emerald Towers SRL și Victory Towers SRL, facem următoarele precizări:

(foto: arhivă)

– Proiectul se află în faza de inițiere a PUZ, respectiv în faza cererii de avizare a studiului de oportunitate;

– a fost eliberat doar Certificat de Urbanism;

– Certificatul de Urbanism prezintă o listă de documente și avize pe care inițiatorul trebuie să le obțină în vederea demarării efective a demersului său (în acest caz, întocmirea PUZ); El nu garantează efectiv finalizarea sau aprobarea demersului. Aprobarea demersului se face după avizarea unui studiu de oportunitate, apoi după inițierea consultării publice de către autoritatea locală. Proiectul de PUZ trebuie apoi AVIZAT de Consiliul Local, apoi de Consiliul Județean, după care se reîntoarce în Consiliul Local pentru APROBARE.

– Potrivit Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr 2.701/2010 privind metodologia de consultare și informare a publicului privind elaborarea sau revizurirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, precum și a HCL Nr 321/31 mai 2011 privind Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, consultarea publică în cazul unor astfel de proiecte are două componente – una care revine în sarcina inițiatorului solicitării pentru PUZ, și una care revine în sarcina municipalității:

„ART. 37
Informarea şi consultarea publicului cu privire la propunerile de PUZ se fac înainte de transmiterea documentaţiei pe circuitul tehnic de avizare, astfel:
a) autorităţile administraţiei publice locale informează publicul prin cel puţin următoarele activităţi:

1. publică pe propria pagină de internet anunţul cu privire la posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi transmit observaţii la sediul autorităţii publice competente pentru aprobarea PUZ în termen de maximum 25 de zile calendaristice de la data anunţului, precum şi obiectivele, data, locul de desfăşurare, ora de începere şi durata estimată pentru fiecare metodă de consultare;

2. identifică şi notifică proprietarii ale căror proprietăţi vor fi direct afectate de propunerile PUZ;
3. pune la dispoziţia publicului spre consultare documentele aferente propunerilor PUZ, inclusiv materiale explicative scrise şi desenate, într-un limbaj nontehnic, precum şi documentele ce au stat la baza primei variante a propunerilor, după caz: certificatul de urbanism, avizul prealabil de oportunitate;

4. afişează anunţul la sediul propriu şi în alte locuri special amenajate, pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice amplasate în cel puţin 3 locuri vizibile pe teritoriul zonei studiate;

5. INVESTITORUL PRIVAT INIȚIATOR AL PUZ AFIȘEAZĂ ANUNȚUL PE PANOURI REZISTENTE LA INTEMPERII, CU CARACTERISTICI STABILITE PRIN PROCEDURILE SPECIFICE, ÎN LOC VIZIBIL LA PARCELA CARE A GENERAT INTENȚIA ELABORĂRII PUZ

b) autorităţile administraţiei publice responsabile cu aprobarea planului au următoarele obligaţii:
1. informează publicul cu privire la rezultatele informării şi consultării, cel puţin prin publicarea pe propria pagină de internet şi la sediul propriu a observaţiilor şi sugestiilor publicului şi a răspunsului la acestea, în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului;
2. informează în scris proprietarii ale căror imobile sunt direct afectate de propunerile PUZ şi care au trimis opinii, cu privire la observaţiile primite şi răspunsul argumentat la acestea“.

– Întrucât zona la care se face referire este o zonă limitrofă zonei istorice și Muntelui Tâmpa, municipalitatea, tocmai pentru o mai mare transparență, a luat decizia demarării consultării publice încă din faza anterioară avizării studiului de oportunitate și i-a recomandat solicitantului să demareze consultarea publică. Panoul respectiv este întocmit și amplasat de către solicitant, potrivit modelului impus de cele două acte normative de mai sus și în zona prevăzută de acestea. Tot ca responsabilitate legală, Municipalitatea va prelua propunerile și observațiile venite din partea cetățenilor, acestea urmând să fie notate, analizate și transmise, dacă întrunesc criteriile legale, solicitantului și proiectantului, pentru a fi incluse în propunerea finală de PUZ.

– La rândul său, Primăria va demara partea de consultare publică aflată în sarcina sa legală, prin comunicare directă către proprietarii afectați de PUZ, afișare pe site și la avizierul instituției și, eventual, convocarea unei întâlniri publice. Termenul de preluare a acestor prouneri, puncte de vedere sau amendamente va decurge din momentul publicării anunțurilor pe site și la avizier.
Demersul municipalității va începe îndată ce municipalitatea se va afla în posesia tuturor documentelor solicitate prin Certificatul de Urbanism. În prezent, solicitantul PUZ-ului nu a depus, complet, documentația solicitată în Certificatul de Urbanism”.