(Last Updated On: July 2, 2019)

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestațiilor a anulat rezultatul licitației pentru construirea terminalului de la Aeroportului Brașov. Consiliul spune că cei de la Consiliul Județean au greșit în desemnarea câștigătorului, SC Construcţii SA Sibiu.

„Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestațiilor admite contestaţia formulată de către SC BOG ART SRL în contradictoriu cu autoritatea contractantă judeţul Braşov iar, pe cale de consecinţă, respinge cererea de intervenţie formulată de SC CONSTRUCŢII SA, anulează raportul procedurii de atribuire şi actele subsecvente şi obligă autoritatea contractantă la reevaluarea ofertelor cu respectarea documentaţiei de atribuire, a prevederilor legale şi a motivării aferentă prezentei, în termen de 15 zile de la comunicare“, se arată în documentul emis de CNSC, potrivit brasovmetropolitan.ro.

Blocaj masiv la Aeroportul Brașov! CJ a desemnat greșit câștigătorul licitației pentru construirea terminalului. Alt an pierdut în hârtii, nimic nu se construiește! 1

BOG ART a arătat că deşi SC Construcţii SA Sibiu a avut mari probleme cu alte proiecte cu autorităţi publice a obţinut totuşi 100 de puncte, în timp ce asocierea condusă de BOG’ART SRL a obţinut un punctaj de 99,84 puncte

Astfel, juriştii de la BOG’ART SRL au invocat Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, în care se arată că „autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire” orice operator economic care „şi-a încalcat grav sau repetat obligatiile principale ce-i reveneau în cadrul uni contract de achizitii publice”. Exemplul pus pe masă de BOG ART este cel al contractului pentru Stadionul muncipal din Sibiu, unde Construcţii SA are mari întârzieri.

Corneliu Teposu: „Virtutea cea mai mare a brașovenilor trebuie să fie răbdarea.
Blocaj masiv la Aeroportul Brașov! CJ a desemnat greșit câștigătorul licitației pentru construirea terminalului. Alt an pierdut în hârtii, nimic nu se construiește! 2
Aproape #nimic nu se lucrează și anii se scurg…”