(Last Updated On: November 17, 2018)

Propunerea privind implementarea la nivelul Municipiului Brașov a proiectului „Trusou pentru nou-nascut” a fost aprobată în ședinta Consiliului Local Brașov.

Astfel, primăria va acorda tichete în valoare de 1.500 de lei pentru cetăţenii municipiului Braşov care devin părinţi începând cu 1 ianuarie 2019, informează barasovultau.ro

Brașov. Aprobat! „Tichete de bebeluș“. Pentru fiecare nou-născut se vor acorda 1500 de lei 1

Alocația anuală de la bugetul local petnru acest program este propusă la 3 milioane de lei, în condiţiile în care s-a luat în calcul o medie de 2.000 nașteri, anual, la nivelul municipiului Brașov, luând în considerare părinţii care au domiciliul în Braşov.

Criterii pentru acordarea tichetului pentru nou-născuţi sunt cumulative și înseamnă:

– Cel puțin unul dintre părinți (sau părintele singur) să aibă domiciliul stabil în Municipiul Brașov;

– Nașterea să fie înregistrată într-o maternitate din Municipiul Brașov. Fac excepție persoanele care, din motive de forță majoră, au născut în altă localitate;

– Dosarul cu actele doveditoare să fie complet la depunere și să fie depus în termen de 60 zile calendaristice de la data nașterii copilului/copiilor.

Stimulentul financiar se acordă o singură dată pentru fiecare nou-născut;

Plata stimulentului se va face începând cu luna următoare depunerii cererii.

Analizând situația natalității la nivelul Municipiului Brașov, s-a constatat că numărul copiilor născuți vii, ai căror părinți au domiciliul pe raza municipiului și care au solicitat acordarea unor beneficii/prestații sociale (constând în acordarea indemnizației pentru creșterea copilului și a alocației de stat pentru copii) a scăzut, în sensul că pe raza municipiului, în ultimii 3 ani, s-au înregistrat:

Anul 2015 – 2 205 nou născuți cu părinţi din Braşov, dintr-un total de 6 156 de naşteri;
Anul 2016 – 2 121 nou născuți cu părinţi din Braşov, dintr-un total de 6 350 de naşteri;
Anul 2017 – 1 969 nou născuți cu părinţi din Braşov, dintr-un total de 6 350 de naşteri.