Legendele Brasovului: Balaurul de pe Tampa

(Last Updated On: April 19, 2017)

La scurt timp după ce Braşovul a fost ridicat între munţi, se spune că un balaur periculos a locuit în grota mică de pe creastă, numită acum grota ,,Bethlen”. Când oribilul monstru era flămând, zbura în vale, înghiţea oameni şi animale şi era astfel groaza întregii împrejurimi.

Un student, fiul judelui de atunci, plecă la cetate ca să-şi înveţe predica pe de rost. Îşi căută un locşor frumos în apropierea zidului oraşului şi începu să-și spună predica cu atâta ardoare, încât balaurul îl auzi. Studentul nu putu să fugă şi fu înghiţit.

bfbbff

A fost mare jale în oraş, căci toată lumea îl iubea pe tânărul plin de speranţă. Părinţii săi abia dacă puteau suporta durerea.

Un străin merse la judele oraşului şi îi spuse: ,,Cu violenţă nu se poate reuşi nimic împotriva acestui animal înspăimântător. Însă poate izbutim să ucidem balaurul cu viclenie. Dacă ne grăbim, îl mai putem salva pe fiul vostru”. Judele i-a promis o recompensă mare.

[ads2]

Străinul umplu o blană de viţel cu var stins şi o puse pe o pajişte în cetate. El se ascunse şi mugi ca un viţel. Balaurul îl auzi, văzu viţelul, zbură spre el şi îl înghiţi cu foame de lup. După înghiţitură simţi o sete mare, zbură la apa cea mai apropiată şi îşi potoli setea. Atunci însă, varul începu să absoarbă apa şi se încinse atât de tare, încât balaurul crăpă.

Aşa a fost salvat studentul, care încă mai trăia. Tatăl recunoscător răsplăti bărbatul viclean din belşug şi puse să se așeze, în amintirea salvării miraculoase a fiului său, imaginea balaurului pe zidul care duce în sus pe Tâmpa, din colţul estic al oraşului până la refugiul pentru vite de pe Tâmpa.

(Sursa: Agentia Metropolitana Brasov, texte publicate in “Albumul Legendele Tarii Barsei”.
Autori: Pepene Nicolae si Bogdan Florin Popovici via brasov.net)